La desmitificació del periodista multimèdia (i II)

Redacció d'EITB a Bilbao (foto El Mundo)
Redacció d’EITB a Bilbao (foto El Mundo).

El cas d’EITB (Euskal Irrati Telebista) és especialment interessant des de l’òptica catalana, perquè pot aportar elements de reflexió força útils a l’hora de dissenyar un projecte de convergència a la CCMA. La corporació pública basca té més o menys la mateixa edat que la catalana i ha passat per moltes experiències i peripècies similars. És cert que, proporcionalment, disposa de més recursos, però tot i així les vides d’EITB i la CCMA han estat i continuen sent paral·leles en molts aspectes.

Per això sorprèn que les referències al cas d’EITB siguin tan escasses en els documents de treball de la CCMA. És més, no hi ha constància que el projecte de convergència basc –inspirat en la BBC– hagi estat gaire observat des d’aquí. Quan Jaume Masdeu va fer la seva Proposta de confluència dels serveis informatius de tv3, cat radio i portal de notícies, el 2007, EITB acabava d’estrenar la nova seu unificada dels serveis informatius a Bilbao i era massa aviat per saber si l’invent funcionaria.

En canvi, poc després, els anys 2009 i 2010, quan els acadèmics bascos el van estudiar [Convergencia mediatica en Euskal Irrati Telebista (EITB)], ja en van poder treure conclusions operatives. En síntesi, l’estudi va avalar l’encert d’EITB a l’hora d’impulsar la convergència d’informatius i va identificar-ne els punts forts (seu única de les tres redaccions, coordinació i eina comuna de gestió de continguts) i febles (alguns pals de cec, dèficit de comunicació interna, manteniment de les tres redaccions amb tres organigrames, etc.) Aquelles conclusions semblen encara vàlides avui, fins al punt que el Pla Estratègic 2013-2016 d’EITB preveu el disseny i la implantació d’un projecte de convergència que continuï el procés iniciat i que “haurà de tenir una validesa no inferior a deu anys” (sic).

No sembla, de moment, que aquí haguem sabut aprofitar gaire l’avantatge que ens dóna no haver estat dels primers a iniciar el camí de la convergència de redaccions. És cert que no ens hem equivocat de projecte, perquè no n’hem tingut, però el que tampoc no tenim en aquests moments són excuses.

(Primera part)

Anuncis

La desmitificació del periodista multimèdia (I)

Redacció d'EITB a Bilbao (foto eldiarionorte.es)
Redacció d’EITB a Bilbao (foto eldiarionorte.es)

Els periodistes multimèdia són la peça menys important dels processos de convergència de redaccions com els que han posat en marxa moltes corporacions audiovisuals europees. Almenys en les fases inicials del procés, que normalment dura uns quants anys. I encara no hi ha cap grup multimèdia que hagi donat per tancat el procés intern de convergència, tot i que alguns s’hi van posar ja fa quasi una dècada.

Des del meu punt de vista, la desmitificació del periodista multimèdia és una de les troballes més notables de l’estudi Convergencia mediatica en Euskal Irrati Telebista (EITB), de la Universitat del País Basc, dirigit per Jotxo Larrañaga. Després d’analitzar molt a fons el cas d’EITB, els investigadors bascos van arribar a la conclusió que: 1) la unificació física de les diferents redaccions (televisió, ràdio, portal de notícies), 2) la coordinació entre totes elles i 3) la implementació d’una eina comuna de gestió de continguts són tres passes prèvies i més importants que l’alfabetització multimèdia dels periodistes.

Això no vol dir que l’evolució del perfil professional dels periodistes no sigui estratègica i necessària a mitjà termini, sinó que, sense les tres condicions prèvies, seria estèril. És a dir: no serviria per a millorar el funcionament dels serveis informatius d’una corporació multimèdia i adaptar-lo a les noves maneres de produir, distribuir i consumir continguts, que és del que es tracta.

(Continuació)